Woning

Wanneer jullie uit elkaar gaan en samen een woning in eigendom hebben, zal er beslist moeten worden wat er met deze woning gebeurt. Vaak is dit geen eenvoudige beslissing aangezien ook hier heel wat emoties mee gepaard kunnen gaan (je hebt je kinderen zien opgroeien in het huis, je hebt er zelf veel tijd en werk in gestoken, ...).

Een bemiddelaar kan jullie helpen om samen na te gaan wat de mogelijkheden zijn (wat er financieel haalbaar is) en te komen tot een akkoord dat ook emotioneel OK aanvoelt. 

Er zijn drie scenario's mogelijk bij de verdeling van de gezinswoning: verkoop, overname door één van beiden en in onverdeedheid blijven.

Verkoop

Er kan beslist worden dat de woning gezamenlijk te koop gesteld wordt. Jullie zullen het dan eens moeten worden over de manier waarop de woning te koop wordt aangeboden (uit de hand of via een immokantoor), welke verkoopsprijs jullie erop plakken en hoe het saldo na verkoop tussen jullie beiden verdeeld zal worden.

Overname

Een andere optie is dat één van jullie beiden de woning overneemt. Dit wordt ook wel eens 'uitkopen' genoemd: je koopt de andere uit zodat jij de enige eigenaar wordt van de woning. Jullie zullen dan de overnamesom moeten afspreken (=welk bedrag moet de overnemer aan de andere betalen) en er zal gecommuniceerd moeten worden met de bank en de notaris. 

In onverdeeldheid blijven

Het derde scenario bestaat erin dat jullie afspreken om gedurende een bepaalde periode nog samen eigenaar te blijven van de woning. Jullie zullen dan goede afspraken moeten maken over wie er gedurende die tijd in de woning zal blijven wonen en hoe de lasten (lening, onroerende voorheffing, nutsvoorzieningen, herstellingen, etc) verdeeld worden.