Leuven - Wilsele

 

Emy heeft  jarenlange ervaring opgebouwd als familiaal bemiddelaar, als begeleider van mensen met relatieproblemen (zowel individueel als in groep) en als vormingswerker rond thema’s van persoon en relaties.

Als scheidingsbemiddelaar helpt zij partners om tot afspraken te komen zowel omtrent de regeling van de huidige situatie als na de echtscheiding. Hierbij is er veel aandacht voor het welbevinden van ouders en zeker ook van hun kinderen. Doordat het de partners zelf zijn die samen de inhoud van de overeenkomst bepalen, is iedere overeenkomst uniek en is er vooral minder stof voor conflicten achteraf. 

 

Ook mensen die hun relatie (terug) in evenwicht willen brengen zijn welkom. Als relatiebemiddelaar helpt zij hen in het zoeken van compromissen die voor beide partijen haalbaar zijn. 

Als begeleider van groepen voor mensen met relatieproblemen geeft zij iedere deelnemer de mogelijkheid zijn eigen verhaal te vertellen en stimuleert zij een groepsgebeuren, waarbij de deelnemers elkaar steunen om beter met hun situatie om te gaan. 

Als individueel begeleider ondersteunt ze zowel mensen die het moeilijk hebben met het aanvaarden van een beslissing (bv.de partner wil scheiden) of een gebeuren (bv.de partner overlijdt) als met het nemen van een beslissing (bv. al dan niet scheiden). Zij ontleedt eerst samen met haar cliënt diens situatie, om hem/haar daarna stap voor stap een nieuwe weg te helpen inslaan. 

Als vormingswerker geeft zij vooral cursussen rond assertiviteit, zelfzorg, omgaan met conflicten, … Hierbij vertrekt zij steeds vanuit de ervaringen van de deelnemers.

De rode draad in haar manier van werken is het contextuele denken. Zij vertrekt vanuit de zorg voor alle partijen in de situatie. Zij vindt erkenning geven aan ieder partij zeer belangrijk. Zij probeert ervoor te zorgen dat de partners respectvol met elkaar blijven omgaan. 

Contactgegevens

Emy Lindelauf

Erkend familiaal bemiddelaar

Hagelandstraat 11, 3012 Wilsele

0478/ 33 40 80

emy@bemiddelingsteam.be