Diksmuide

In 2001 ben ik in de Westhoek gestart als exclusief bemiddelaar in familiezaken. Voorheen was ik advocaat aan de balie te Veurne (16 jaar) en tevens ook plaatsvervangend vrederechter in het Vredegerecht te Diksmuide (10jaar). Nadien was ik nog gedurende 2 jaar rechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Veurne. Precies vanuit mijn jarenlange praktijkervaring ben ik ervan overtuigd dat men voor het oplossen van problemen in de familiale sfeer zeker nooit in eerste instantie naar de Rechtbank mag stappen.

Het zal ongetwijfeld veel meer opleveren op lange termijn wanneer beide partners er zelf in slagen om, samen met een bemiddelaar, tot een afronding van hun relatie kunnen komen.

 

Is dit een utopie ? Neen, zolang mensen echt bereid zijn om tot een regeling te komen, die goed is voor hen beiden en voor hun kinderen, ben ik bereid om hen geduldig bij te staan in het zoeken naar correcte oplossingen. Spijtig genoeg beseffen veel mensen nu nog te weinig, wat de verregaande gevolgen zijn van een procedure voor de rechtbank, zeker wanneer zij  achteraf toch nog met mekaar moeten in contact komen. Meestal is dat het geval bij procedures in de familiale sfeer.

Daarenboven wil nagenoeg iedereen in een scheiding dat alles zo vlug mogelijk achter de rug is om een “nieuw” en  ”beter” leven te beginnen. Welnu, met de hulp van een scheidingsbemiddelaar kan deze betrachting gerealiseerd worden.

Niettegenstaande mijn juridische vooropleiding en werkervaring heb ik, dankzij jarenlange bijscholingen, in mijn bemiddelingspraktijk nu evenveel aandacht voor de emotionele kant van het scheidings- en loslatingsproces als voor het juridische luik. Als erkend familiaal bemiddelaar kan je bij mij terecht voor :

  1. scheidingsbemiddeling, na huwelijk of samenwonen : een manier om respectvol uit elkaar te gaan
  2. ouderschapsbemiddeling : wanneer het belang van de kinderen centraal staat

 

Contactgegevens

Grietkin Hoet

Erkend familiaal bemiddelaar

Woumenweg, 228, 8600 Diksmuide - woumen

0474/ 48 96 44

 grietkin@bemiddelingsteam.be