Scheiden na samenwoonst

Bij een echtscheiding ben je wettelijk verplicht om zowel een regeling over je huis en vermogen te treffen (vermogensrechtelijke overeenkomst), alsook afspraken over de kinderen op papier te zetten (familierechtelijke overeenkomst).

Wanneer je echter na een wettelijke of feitelijke samenwoning uit elkaar gaat, bestaat die verplichting niet.

Toch is het ten zeerste aan te raden ook dan een familierechtelijke overeenkomst op te stellen waarin o.a. het verblijf en de kosten gedetailleerd geregeld worden. 

Wat wordt er in een familierechtelijke overeenkomst geregeld?

Een familierechtelijke overeenkomst bestaat allereerst uit een aantal juridisch afdwingbare afspraken:

  • verblijfplaats (domicilie) van de kinderen
  • de verblijfsregeling = wanneer verblijven de kinderen bij welke ouder?
  • de kostenregeling = hoe betalen ouders de verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten, wordt er een alimentatie afgesproken,..?
  • welke ouder heeft de kinderen fiscaal ten laste
  • wat gebeurt er met het kindergeld
  • evaluatiemomenten en mogelijkheid tot doorvoeren van aanpassingen

 

De overeenkomst kan daarnaast nog uitgebreid worden met een ouderschapsplan. Hierin worden afspraken met betrekking tot de verdere opvoeoding en opleiding van de kinderen vastgelegd. Het gaat daarbij niet om juridisch afdwingbare afspraken maar om engagementen die jullie als ouders naar elkaar toe opnemen (bv. afspreken om samen naar oudercontacten te gaan, organisatie van communiefeest, vieren van verjaardagen, ...).

 

Welke stappen leiden tot een familierechtelijke overeenkomst?

De bemiddelaar zorgt er voor dat jullie alle onderwerpen bespreken die in de familierechtelijke overeenkomst opgenomen moeten worden. Als jullie over alle punten een akkoord bereikt hebben, maakt de bemiddelaar de overeenkomst voor jullie op. Indien gewenst, wordt de overeenkomst ter homologatie voorgelegd aan de familierechtbank. De rechter bekrachtigt dan jullie overeenkomst in een vonnis.