Echtscheiding

De beslissing om te scheiden of je relatie te beëindigen is het begin van een periode vol veranderingen. Als je uit elkaar gaat staat je eigen leven, dat van je partner en dat van jullie kinderen op zijn kop. Een heel scala aan emoties speelt; er is onrust, verdriet, verwarring, onzekerheid, woede, spijt en onmacht, maar soms ook opluchting.

Op zo'n emotioneel moment is het niet vanzelfsprekend om de beste beslissingen te nemen, beslissingen die een grote invloed zullen hebben op je eigen leven en dat van je kinderen. Het is niet duidelijk wat allemaal geregeld moet worden, wat de mogelijkheden zijn, hoe jullie en de kinderen zonder kleerscheuren door deze fase kunnen geraken.  
De bemiddelaar helpt jullie hierbij.

 

Werkwijze

Wij zijn als familiaal bemiddelaar erin gespecialiseerd om jullie doorheen het scheidingsproces te begeleiden.

We doen het volgende:

  • we informeren jullie over de regelingen die getroffen moeten worden, zowel praktische als financiële regelingen komen aan bod, met daarnaast erg veel aandacht voor de regelingen i.v.m. jullie kinderen
  • we voeren een gesprek met de kinderen (als ze oud genoeg zijn en als zij en jullie daarvoor openstaan)
  • we begeleiden de gesprekken tussen jullie, zodat er op een rustige manier beslissingen genomen kunnen worden
  • we begeleiden jullie overgang van partners naar collega - ouders , ook emotioneel
  • we begeleiden indien nodig het traject bij de notaris
  • we maken een overeenkomst op die voor jullie duidelijk is en die juridisch volledig correct is
  • we dienen jullie overeenkomst in bij de rechtbank indien jullie dit wensen

Doorheen dit bemiddelingsproces kunnen we jullie op weg zetten naar de verwerking van de scheiding en kunnen jullie je nieuwe leven als ex-partners maar ook als collega-ouders beginnen. We hebben aandacht voor jullie communicatiepatronen, voor de emoties die spelen, voor de praktische kant,... 

 

Echtscheidingsovereenkomst (EOT)

De echtscheiding met onderlinge toestemming veronderstelt dat de echtgenoten volledig akkoord geraken over alle punten van hun echtscheiding. Dit akkoord wordt opgenomen in een familierechtelijke (kinderen) en een vermogensrechtelijke (huis en vermogen) overeenkomst, die samen de EOT overeenkomst vormen.

Hoe werkt dit praktisch? De bemiddelaar voert gesprekken met jullie tot jullie over alles een akkoord gevonden hebben. Hij/zij begeleidt de communicatie en is neutraal. De bemiddelaar let er ook op dat alles wat jullie afspreken wettelijk mogelijk is.

Als jullie over alle bezittingen, schulden en over de gezinswoning tot een akkoord zijn gekomen maakt de bemiddelaar voor jullie een vermogensrechtelijke overeenkomst op. Indien nodig, onderhoudt de bemiddelaar ook de contacten met de notaris om zo tot een volledige vermogensrechtelijke overeenkomst te komen.
Als jullie over de verblijfplaats van de kinderen, de alimentatie en de verblijfsregeling voor de kinderen tot een akkoord zijn gekomen, maakt de bemiddelaar voor jullie een familierechtelijke overeenkomst op. Deze overeenkomst kan uitgebreid worden met een ouderschapsplan.

Nadat jullie deze documenten ondertekend hebben, worden ze samen met een verzoekschrift tot EOT door de bemiddelaar neergelegd op de griffie van de familierechtbank. Vervolgens spreekt de rechter de echtscheiding uit en zal hij de punten uit de familierechtelijke overeenkomst die betrekking hebben op de kinderen, bekrachtigen. Jullie krijgen het vonnis thuis opgestuurd en de echtscheiding zal automatisch ook overgeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand.