Nieuw samengesteld gezin

Het aantal kinderen dat opgroeit in twee gezinnen stijgt ieder jaar. Zowel moeder als vader beginnen na verloop van tijd meestal een nieuwe relatie, al dan niet met iemand die ook al kinderen heeft. Nieuw samengestelde gezinnen zijn dus geen uitzondering meer. Jammer genoeg bestaat er geen handleiding om zo’n nieuw gezin op te bouwen.

Een nieuw samengesteld gezin vormen is immers niet eenvoudig en gaat vaak, en zeker in het begin, gepaard met heel wat uitdagingen en moeilijkheden. Het kan 4 tot 7 jaar duren vooraleer een nieuw samengesteld gezin ook echt als een nieuw gezin aanvoelt.

Rond een nieuw samengesteld gezin cirkelen een heleboel betrokkenen. Dus is het een goede vraag: tussen wie bemiddel je dan? Dat hangt van gezin tot gezin af, ieder nieuw samengesteld gezin heeft immers zijn eigen dynamiek, zijn eigen sterke kanten en zijn eigen conflicten. Dus, we bemiddelen daar waar nodig.

Jij en je nieuwe partner

Je hebt problemen met de opvoedingsaanpak van je nieuwe partner, of het loopt niet vlot binnen het nieuw samengesteld gezin? Dan bemiddelen we tussen jullie beiden. Indien nodig trekken we de begeleiding open en betrekken we ook de kinderen. Een nieuw gezin vlot laten lopen lukt immers enkel als alle gezinsleden een evenwicht vinden.

Jij en je ex-partner

Je ex-partner heeft problemen met je nieuwe partner, of met je nieuwe gezin? Dan bemiddelen we tussen jou en je ex-partner. Bij het vormen van een nieuw samengesteld gezin komen vaak de afspraken die jij met je ex-partner gemaakt hebt terug ter discussie. Ook maakt de ex-partner zich vaak grote zorgen over het welzijn van de kinderen in het nieuwe gezin. Al deze elementen komen ter sprake in de bemiddeling.

Jij en jouw nieuwe gezin

Je kinderen hebben problemen met je nieuwe partner? Of met de kinderen van de nieuwe partner? Dan begeleiden we het gezin als geheel, en zoeken we samen naar een nieuwe manier om te communiceren en problemen aan te pakken.