Juridische Informatie

Wanneer je goede afspraken wilt maken, is het belangrijk te weten wat het wettelijk kader is waarbinnen die afspraken gemaakt worden: wat is er juridisch mogelijk en wat zijn de gevolgen daarvan?

Al onze bemiddelaars hebben een stevige kennis van het familierecht zodat ze jullie daar correct over kunnen informeren:

  • Welke opties zijn er bijvoorbeeld wanneer je een woning gaat verdelen?
  • Ben je verplicht om alimentatie te betalen?
  • Hoe wordt alimentatie voor kinderen berekend en hoe begin je daaraan?
  • Welke beslissingen dienen jullie als ouders nog samen te nemen?

...

 

We informeren jullie ook over de gerechtelijke procedure bij echtscheiding, zodat jullie ook daar een goed zicht hebben op wat jullie kunnen verwachten. De door ons opgestelde echtscheidingsovereenkomst zal door ons bij de Familierechtbank ingediend worden zodat de rechter deze kan bekrachtigen in een vonnis. Wij volgen het hele traject mee op totdat jullie het echtscheidingsvonnis in handen hebben en ook het eventuele traject bij de notaris afgerond is.