Aalst

 

Wim Van de Maele heeft orthopedagogie gestudeerd aan het VSPW te Kortrijk, alsook heeft hij de opleiding bemiddeling gevolgd aan het VCOK en Ugent. Daarnaast heeft Wim zich verder gespecialiseerd in ouderschapsbemiddeling en bemiddeling in de jeugdzorg. 

Wim heeft 10 jaar ervaring met het begeleiden van  jongeren binnen een orthopedagogisch kader en werkt reeds 5 jaar als crisisinterventiecoach van gezinnen, waardoor hij bedreven is in het hanteren van zeer emotionele, moeilijke en conflictueuze situaties.

 

 

Wim vindt het belangrijk om de scheiding te plaatsen binnen het perspectief van de emoties die erbij horen en zijn aanpak hier vervolgens op af te stemmen. Hierdoor worden onnodige escalaties voorkomen. Deze aanpak is uiterst belangrijk in een scheidingssituatie waarbij er kinderen betrokken zijn.

Tijdens bemiddelingen lopen de emoties vaak hoog op. Mensen hierin begeleiden, herkaderen indien het kan, de situatie analyseren en informatie juridisch herformuleren zijn belangrijke vaardigheden die Wim hanteert tijdens een bemiddeling.

Wim woont samen met zijn vrouw en hun twee tienerdochters.

 

Contactgegevens

Wim Van de Maele

Erkend familiaal bemiddelaar

Geraardsbergsestraat 56, 9300 Aalst

0484/ 49 84 26

wim@bemiddelingsteam.be

www.scheidingsbemiddelaar.be