Wettelijk kader

Dienstenrichtlijn

In de dienstenrichtlijn staat duidelijk uitgelegd wie uw bemiddelaar is, en waar u hem/haar kan bereiken. Er staat in wat u van hem/haar kan verwachten en welke gedragscodes hij/zij moet volgen.

Bemiddelingsprotocol

Wanneer beide partijen akkoord zijn in bemiddeling te gaan, kan eerst een overeenkomst tussen de partijen worden opgemaakt. Hierin staan duidelijk ieders rechten en plichten omschreven. Dit is een bemiddelingsprotocol.