Bemiddelaar

Wat is een bemiddelaar?

De bemiddelaar gaat met alle partijen aan tafel. Dit zijn bijvoorbeeld een man en vrouw die willen scheiden, of buren die het moeilijk met elkaar hebben. Hij/zij zorgt voor bemiddeling tussen de betrokkenen, begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat de communicatie vlot verloopt.

Hierdoor kunnen jullie samen, zonder gevaar voor miscommunicatie, tot een oplossing komen. De bemiddelaar stelt geen oplossing voor, maar helpt jullie er één te vinden.Een bemiddelingsgesprek is altijd vertrouwelijk. De bemiddelaar is gebonden door het beroepsgeheim.

Wat doet een bemiddelaar?

1. IntakeWat doet de bemiddelaar?

Het eerste gesprek kan doorgaan met de twee partijen samen, of met elk van de partijen apart. In dit gesprek vertelt de bemiddelaar wat bemiddeling inhoudt, wat de kosten zijn en hoe hij/zij tewerk zal gaan. Bij een echtscheiding zal de bemiddelaar ook informatie geven over de te regelen onderwerpen en over het verloop van de echtscheidingsprocedure.

2. Informatie verzamelen

De bemiddelaar zal in het eerste gesprek, maar ook in de daaropvolgende gesprekken,luisteren naar de inhoud van het probleem. Ook de verwachtingen van de beide partijen, en hun gevoelens,komen aan bod.

3. Gesprekken

In deze fase begeleidt de bemiddelaar de partijen in het zoeken naar een oplossing.

Door informatie te geven, door partijen met elkaar in een veilige omgeving te laten onderhandelen, en door begeleiding te bieden in het zoeken naar creatieve oplossingen, draagt de bemiddelaar bij tot die oplossing.

Let op: de bemiddelaar zal geen oplossing opleggen, hij zij helpt de partijen om zelf een oplossing te vinden.

4. Opstellen ontwerpakkoord

Nadat er afspraken gemaakt zijn zet de bemiddelaar deze op papier in de vorm van een ontwerpakkoord. Dit gebeurt op een juridisch correcte manier.

5. Ondertekening

Als beide partijen akkoord gaan met de inhoud van het document, ondertekenen zij beiden het akkoord. Indien nodig zorgt de bemiddelaar ervoor dat het akkoord door de rechtbank bekrachtigd wordt. Bij een echtscheiding is dit laatste verplicht.

 

Meer informatie over:

Bemiddeling

BemiddelingsTEAM