Tienen

 

Marie studeerde aan de KULeuven. Ze behaalde eerst het Bachelordiploma Rechten. Marie vond de rechtenstudies, en dan vooral familierecht, wel interessant maar miste daarbinnen zowel het menselijke aspect als de mogelijk tot eigen creatieve ontplooiing en inbreng. Ze besloot daarom niet ook de Masteropleiding te volgen maar te kiezen voor de tweejarige Master Antropologie.

Marie studeerde af als antropologe, maar de interesse in het familierecht en de wens om mensen die scheiden te begeleiden, bleven knagen. Het Postgraduaat Familiale Bemiddeling aan de KULeuven bleek uitkomst te bieden. 

Marie is erkend familiaal bemiddelaar en heeft een zelfstandige praktijk in Tienen: Het Praathuis.

Marie hecht veel belang aan het creëren van een aangename en rustige omgeving waarbinnen mensen zich veilig voelen om in vertrouwen over persoonlijke, moeilijke en soms confronterende zaken te praten. Marie bestempelt zichzelf als een rustige en gevoelige persoon, in die zin dat ze snel emoties en gevoelstoestanden van mensen oppikt en ook geen angst heeft die te erkennen, te benoemen en daarmee aan de slag te gaan.

Tenslotte zet Marie ook sterk in op het belang van kinderen die bij een echtscheiding betrokken zijn. Het Praathuis tracht niet alleen de ouders maar ook hen een stem te geven.

 

Contactgegevens

Marie Baerten

Erkend familiaal bemiddelaar

Het Praathuis

Oude Vestenstraat 29, 3300 Tienen

0483 31 81 44

contact@hetpraathuis.be

marie@bemiddelingsteam.be

www.hetpraathuis.be