Begripsverwarring: counseling, bemiddeling, therapie

relatiebemiddeling, relatietherapie en relatiecounselingDe termen relatiecounseling, relatiebemiddeling en relatietherapie worden vaak naast en door elkaar gebruikt. Dit kan tot begripsverwarring leiden. Een woordje uitleg:

Relatiebemiddeling

Het begrip relatiebemiddeling kan twee ladingen dekken. De ene keer wordt ermee bedoeld de begeleiding van alleenstaanden bij het zoeken naar een nieuwe partner, via een zogeheten ‘relatiebemiddelingsbureau’. Een andere keer duidt het op de begeleiding van koppels bij relatiemoeilijkheden. In dat opzicht wordt het dan gebruikt als een synoniem van relatiecounseling.

Relatietherapie en relatiecounseling

Verder is het belangrijk te onderstrepen dat relatietherapie en relatiecounseling twee van elkaar te onderscheiden begrippen zijn, ook al worden ze soms als synoniemen naast elkaar gezet. Bij relatiecounseling wordt er gewerkt aan de (verbetering van de) communicatie tussen de partners en wordt er bemiddeld bij specifieke problemen waar het koppel zelf niet uitgeraakt. Bij relatietherapie zal de therapeut verschillende behandelingswijzen hanteren om de relationele klachten aan te pakken en kan er eveneens gewerkt worden aan een eventueel psychologische problematiek. Therapie kan aanvullend werken, naast de geneeskunde.

Vanwege deze mogelijk terminologische verwarringen, opteren wij ervoor het begrip relatiecounseling te hanteren, waarmee dus bedoeld wordt de begeleiding en bemiddeling bij relatieproblemen.