Nieuw samengesteld gezin

Het aantal kinderen dat opgroeit in twee gezinnen stijgt ieder jaar. Zowel moeder als vader beginnen na verloop van tijd meestal een nieuwe relatie, al dan niet met iemand die ook al kinderen heeft. Nieuw samengestelde gezinnen zijn dus geen uitzondering meer. Jammer genoeg bestaan er geen handleidingen om zo’n nieuw gezin op te bouwen. 

Jammer genoeg, want vaak stapelen, zeker in het begin, de moeilijkheden zich op.  Het duurt gemiddeld 4 tot 7 jaar vooraleer een nieuw samengesteld gezin ook echt als een nieuw gezin aanvoelt!

Een nieuw gezin: bron van conflicten?

De meest voorkomende conflicten zijn: een ex-partner die het moeilijk heeft met de nieuwe situatie, kinderen die zich afzetten tegen de nieuwe stiefouder, het nieuwe koppel dat moeilijk kan praten over de kinderen van één van beide partijen, grootouders die hun kleinkinderen niet of nauwelijks meer kunnen zien, ….

 

Ook in deze conflicten kan een bemiddelaar hulp bieden. 

 

Bemiddeling en coaching als oplossing

Als nieuw koppel samen met een neutrale derde praten over de problemen in het gezin en daar in alle rust en sereniteit afspraken over kunnen maken brengt vaak het gezin in een heel wat rustiger vaarwater.

Met de ex-partner in een neutrale omgeving over de problemen praten, eventueel samen een ouderschapsplan opstellen, kan ook heel wat druk wegnemen.

Een bemiddelaar zal niet alleen de problemen die zich op dat punt stellen aan de orde laten komen, maar ook technieken aanreiken om in de toekomst zelf makkelijker te kunnen communiceren.