Bemiddeling bij aanpassing van je overeenkomst

Evaluatie is een noodzaak!

Als één van de ouders de overeenkomst wil aanpassen, al dan niet op vraag van de kinderen, gaat dat vaak gepaard met sterke emoties bij de andere ouder. Want: 'waarom moet er nu ineens iets aangepast worden, alles loopt toch goed? Het is toch altijd zo geweest?'

Weinig mensen zijn er zich bij hun scheiding van bewust dat de overeenkomst die ze opmaken nog wijzigingen zal kennen. Zeker de afspraken m.b.t. de kinderen zullen regelmatig geëvalueerd moeten worden, en waar nodig aangepast.

Emoties bemoeilijken communicatie

 

Emoties bemoeilijken onderling overleg

Die sterke emoties maken de evaluatie moeilijk, de nieuwe afspraken komen niet zomaar tot stand. Vaak escaleert de situatie en raakt de communicatie in min of meerdere mate verstoord voor beide ouders zich bewust worden van de noodzaak om verdere stappen te zetten. 

 

Bemiddeling als oplossing

De bemiddelaar zal ruimte laten voor die typisch menselijke weerstand tegen verandering, en duidelijk maken dat evaluatie en nieuwe afspraken normaal zijn bij gescheiden ouders.

    • de bemiddelaar zal samen met jullie uitzoeken welke afspraken moeilijk lopen. Gaat het over de verblijfsregeling, de financiële regeling of over afspraken i.v.m. school, uitgaan of hobby's,...
    • als de kinderen oud genoeg zijn, en zowel kinderen als ouders staan hiervoor open, zal de bemiddelaar met de kinderen praten
    • de communicatie tussen de ouders wordt onder de loep genomen, samen met de bemiddelaar werken jullie eraan om de communicatie terug te verbeteren
    • de bemiddelaar stelt een nieuw ouderschapsplan op en spreekt evaluatiemomenten af om tijdig de afspraken te herbekijken
    • de bemiddelaar laat dit nieuwe ouderschapsplan homologeren door de rechter

Meer informatie over:

Bemiddeling

Bemiddelaar

Ouderschapsplan

Alimentatie