Scheiden of blijven

Geen enkele relatie is conflictloos, iedere relatie heeft zijn relatieproblemen. Die problemen kunnen heel ernstig zijn, maar zijn vaak te herleiden tot moeilijkheden om met elkaar te praten en om over te brengen aan de ander wat je voelt of waar je mee worstelt. 

Beslissen of je de relatie beëindigt of niet is niet gemakkelijk, en al helemaal niet als jullie samen kinderen hebben. Is het beter om ongelukkig bij elkaar te blijven om de kinderen toch maar een scheiding te besparen? Of zijn de kinderen beter af met twee gelukkige ouders die uit elkaar gaan?

Er zijn geen juiste en geen foute antwoorden op die vragen. Maar we kunnen jullie wel helpen om het beste antwoord voor jezelf te vinden. 

Wij begeleiden jullie om gezamenlijk te beslissen welke weg jullie zullen inslaan: samen verder of ieder zijn eigen pad. Valt de beslissing om uit elkaar te gaan, dan kan de (echt-) scheiding eventueel nog verder bij ons geregeld worden. Willen jullie daarentegen nog samen aan jullie relatie werken, zullen we samen bekijken welk traject dan het meest wenselijk is: kan er bemiddeld worden of is een meer doorgedreven relatietherapie aangewezen?