Onze bemiddelaars

Emy, Grietkin, Miriam en Sofie vormen samen het bemiddelingsTEAM.

We zijn een team van Bemiddelaars, we zijn niet alleen collega's, we zijn ook vrienden. Ieder van ons heeft een andere achtergrond. We hebben verschillende trajecten afgelegd in onze studies en onze professionele carrière. We delen de overtuiging dat veel conflicten een betere oplossing kunnen krijgen door bemiddeling, door onderhandeling, door een betere communicatie, dan door een rechter te laten oordelen. 

Via bemiddeling willen we concrete oplossingen aanbieden waarbij de volledige mens centraal staat: denken, voelen en doen.

We richten ons vooral op bemiddeling bij problemen in het gezin en de grotere familie, waarbij we zowel aandacht schenken aan het juridisch/contractuele als aan de menselijke aspecten.

We vormen een divers team met bemiddelaars, coaches en advocaten, en dus kunnen we inspelen op uw specifieke situatie en een oplossing op maat bereiken. We wonen in verschillende provincies, op het platteland en in de stad, en zijn dus bereikbaar voor iedereen.