Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

 

Wat is een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)?

Bij de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk gaan de echtgenoten niet akkoord over het feit of zij al dan niet uit de echt zullen scheiden of kunnen zij geen akkoord bereiken over alle gevolgen van de echtscheiding. 

Er moet niet langer een fout van een van beide echtgenoten worden aangetoond om langs deze weg uit de echt te kunnen scheiden. Het begrip 'schuld' is niet meer belangrijk.

Het volstaat dat het huwelijk “onherstelbaar ontwricht” is. Dit betekent dat het huwelijk voorbij is en niet meer te herstellen is.

 

Echtscheiding onherstelbare ontwrichtingWanneer is het huwelijk ontwricht? 

Het huwelijk is zeker ontwricht in volgende situaties:

  • De echtgenoten wonen 6 maanden op aparte adressen en zijn het allebei eens over het feit dat er een echtscheiding moet komen.
  • De echtgenoten wonen 1 jaar op verschillende adressen en slechts een van beide partners vraagt om een echtscheiding.

 

Welke stappen worden gezet?

Aan de familierechter zetelend in kort geding kunnen voorlopige maatregelen worden gevraagd, die gelden zolang de echtscheidingsprocedure loopt (bv. verblijfsregeling kinderen). 

Bij het echtscheidingsvonnis wordt een notaris aangesteld om de bezittingen en schulden van de huwgemeenschap te vereffenen en te verdelen.

Waar dus bij de echtscheiding met onderlinge toestemming alle modaliteiten van de echtscheiding vóór de procedure overeengekomen worden, gebeurt dit bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting in schijfjes: een deel tijdens de echtscheidingsprocedure en een even belangrijk deel erna. Belangrijk nadeel hiervan is wel dat de afwikkeling van de echtscheiding langer kan duren, wat de kans op escalerende conflicten vergroot.

Wat doet de bemiddelaar?

Een bemiddelaar kan ook in deze echtscheidingsprocedure een belangrijke rol spelen en tot ‘deelakkoorden’ komen. (bv. verblijfsregeling kinderen, onderhoudsgeld,…). Vaak homologeert de rechter de bemiddelde (deel-)akkoorden en velt hij/zij enkel nog een oordeel over die onderwerpen waarover de echtgenoten geen akkoord kunnen bereiken.

 

Meer informatie over:

Gerechtelijke procedure bij echtscheiding

Bemiddeling

Bemiddelaar

Coaching bij scheiding