Ouderschapsplan

“Een kwart van de ouders spreekt na een echtscheiding niet meer met elkaar over de kinderen en nog eens 28,5 procent doet dat minder dan één keer per maand. Een ouderschapsplan kan een stap zijn naar meer gezamenlijke betrokkenheid bij de kinderen. Het kan een aantal mogelijke conflicten vermijden door vooraf afspraken te maken.” (deMorgen)

Wat is een ouderschapsplan ?

Een ouderschapsplan (ook wel zorgplan, zorgmodel) is een document waarin ouders die gaan scheiden afspraken over de uitoefening van hun ouderschap vastleggen. Er worden afspraken gemaakt over verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen.

Een ouderschapsplan is een uitgebreid document waarin ex-partners afspreken hoe ze samen als ouders de opvoeding en opleiding van hun kinderen zullen aanpakken.

Hoe maak je een ouderschapsplan ?

Een goed ouderschapsplan is op maat gemaakt en wordt regelmatig opnieuw bekeken. Het is net zo gedetailleerd als jullie zelf willen en het heeft altijd als doel dat jullie zonder grote conflicten en in een goede verstandhouding collega-ouders kunnen zijn voor jullie kinderen.

De bemiddelaar ondersteunt hierbij jullie proces om tot een goed plan te komen.

Alles kan afgesproken worden, maar we besteden minstens aandacht aan de volgende punten:

  • Het gezag en de verblijfplaats van het kind - verblijfsregeling
  • Financiële afspraken
  • Communicatie en informatie
  • School en medische zaken
  • Verdeling van de zorg en opvoeding
  • Wat met nieuwe partners
  • ...

Wanneer maak je een ouderschapsplan ?

Een ouderschapsplan kan opgemaakt worden bij het beëindigen van de relatie. Maar vaak wordt het ook later opgemaakt, als de ouders al een tijdje gescheiden zijn, er terug wat emotionele rust is gekomen en er goede afspraken gemaakt kunnen worden.

Een belangrijk moment is ook als één van beide ouders een nieuw gezin start met een nieuwe partner. Op zo’n moment is het heel belangrijk duidelijke afspraken te hebben.

Een ouderschapsplan is best een dynamisch gegeven, dat meegroeit met de kinderen. Onze bemiddelaars kunnen u helpen met het opstellen of aanpassen van het ouderschapsplan.