Gezinswoning

Wat is de gezinswoning ?

De gezinswoning is de woning waarin het gezin woont. Hier hebben de echtgenoten, wettelijke samenwoners of feitelijke samenwoners en hun kinderen hun domicilie.  Afhankelijk van het statuut dat de samenlevers hebben, wordt de gezinswoning in verschillende mate beschermd.

De plaats van gezinswoning is eveneens een belangrijk criterium om te bepalen welke familierechter of andere rechter bevoegd is.

Rond de gezinswoning situeren zich vaak conflicten op emotioneel, relationeel en financieel gebied. De bemiddelaar helpt u ook tijdens uw scheiding de verdeling van het huis succesvol aan te pakken.