Indexering alimentatie

Hulp nodig bij de berekening van de indexering? Maak nu een afspraak of neem vrijblijvend contact op.

 

 

Download de gratis app op uw smartphone!

Google play

 

 

Alle overeenkomsten die opgemaakt worden door het bemiddelingsteam bevatten de clausule dat de alimentatie of onderhoudsbijdragen jaarlijks moeten aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen.

 

Maar zelfs als uw echtscheidingsovereenkomst deze clausule niet bevat, blijft een jaarlijkse indexatie van onderhoudsgelden voor kinderen wettelijk verplicht.

 

wat betekent dit nu voor u?

 

Het basisbedrag aan alimentatie of onderhoudsgeld dat u overeengekomen bent moet jaarlijks aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen, zodat de alimentatie de stijging van de dagelijkse kosten volgt. De volgende formule wordt hiervoor gebruikt:

 

basisbedrag X (eindindex : beginindex)

 

Het basisbedrag is het bedrag aan alimentatie of onderhoudsgeld dat in uw overeenkomst staat.

De beginindex is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de ondertekening van uw overeenkomst.

De eindindex is het indexcijfer van de maand van berekening.

 

een voorbeeld:

 

in april 2012 ondertekent u een overeenkomst waarin staat dat u 250€ alimentatie per maand moet betalen als onderhoudsbijdrage voor uw kinderen. De beginindex is 120,85 (maart 2012) en de eindindex is 122,19 (maart 2013).

 

Vanaf april 2013  moet u het volgende bedrag maandelijks betalen:

 

250 € x (122,19  : 120,85)  =  252,77€

 

Wenst u ondersteuning bij de berekening van de nieuwe bedragen? Wij doen de berekening voor u : maak nu een afspraak!

 

Indexatie nooit of lange tijd niet toegepast? Opgelet!

Bent u in de situatie dat de onderhoudsbijdragen sinds enige tijd niet meer aangepast zijn? Dan kan dat betekenen dat u met terugwerkende kracht alimentatie moet betalen of kan ontvangen. Zo’n situaties zijn niet makkelijk en zijn een mogelijke bron van conflicten!

Dan is het zeker aan te raden een afspraak te maken met één van onze bemiddelaars! Zij helpen u met de berekening, en begeleiden u beiden in het maken van afspraken over de achterstallige sommen. We kunnen u ook helpen een aanvaardbaar voorstel uit te werken om aan uw expartner voor te leggen.

 

Maak nu een afspraak of neem vrijblijvend contact op met één van de bemiddelaars!