Onderhoudsbijdrage voor de ex-partner

In sommige gevallen wordt er een onderhoudsbijdrage voor de ex-partner afgesproken.  Dit wordt gedaan als één van beide partners zich tijdens de relatie heeft ingespannen voor de kinderen en/of de huishouding, waardoor diens inkomen kleiner is dan wanneer hij/zij zelf ook fulltime was gaan werken.

De term die hiervoor gebruikt wordt is onderhoudsuitkering of uitkering na echtscheiding.

Hier spreken de partners ook onderling een bedrag af, eventueel bijgestaan door een bemiddelaar.

Als dit probleem in het geval van een echtscheiding aan een rechter wordt voorgelegd, houdt deze rekening met volgende parameters:

  • de terugval van de economische situatie
  • de duur van het huwelijk
  • de leeftijd van de partijen
  • het verdienvermogen van partijen
  • het gedrag van de partijen tijdens het huwelijk betreffende de organisatie van hun noden en het ten laste nemen van de zorg voor de kinderen tijdens het samenleven en daarna

De duur van de onderhoudsuitkering zal nooit langer zijn dan de duur van het huwelijk.