Bemiddeling bij nieuw samengesteld gezin

Bemiddelen: tussen wie?

Rond een nieuw samengesteld gezin cirkelen een heleboel betrokkenen. Dus is het een goede vraag: tussen wie bemiddel je dan?

Dat hangt van gezin tot gezin af, ieder nieuw samengesteld gezin heeft immers zijn eigen dynamiek, zijn eigen sterke kanten en zijn eigen conflicten. Dus, we bemiddelen daar waar nodig.

Nieuw samengesteld gezinJe hebt problemen met de opvoedingsaanpak van je nieuwe partner, of het loopt niet vlot binnen het nieuw samengesteld gezin? Dan bemiddelen we tussen het koppel. Indien nodig trekken we de begeleiding open en betrekken we ook de kinderen. Een nieuw gezin vlot laten lopen lukt immers enkel als alle gezinsleden een evenwicht vinden!

Je ex-partner heeft problemen met je nieuwe partner, of met je nieuwe gezin? Dan bemiddelen we tussen jou en je ex-partner. Bij het vormen van een nieuw samengesteld gezin komen vaak de afspraken die jij met je ex-partner gemaakt hebt terug ter discussie. Ook maakt de ex-partner zich vaak grote zorgen over het welzijn van de kinderen in het nieuwe gezin. Al deze elementen komen ter sprake in de bemiddeling.

Je kinderen hebben problemen met je nieuwe partner? Of met de kinderen van de nieuwe partner? Dan begeleiden we het gezin als geheel, en zoeken we samen naar een nieuwe manier om te communiceren en problemen aan te pakken.

Waarom bemiddeling kiezen?

Bemiddeling is een laagdrempelige manier om problemen aan te pakken. Het is geen therapie, maar een manier om het leven in een nieuw samengesteld gezin makkelijker te maken door communicatieproblemen aan te pakken. Vaak combineren we bemiddeling met coaching. Zo werken we ook met elk van jullie individueel om het samenleven te verbeteren!